სკოლა #88

სკოლა #88

სკოლა #88

მოთამაშეები

7.7
სკოლა #88
ლადო გოგოლაძე
7.6
სკოლა #88
აკო ჯეჯეია
7.8
სკოლა #88
ილია გეწაძე
7.6
სკოლა #88
ლუკა გოგნიაშვილი
7.8
სკოლა #88
გიორგი ვართაპეტიანი
7.7
სკოლა #88
ლუკა ჯოლოხავა
7.6
სკოლა #88
ვახო კიზივაძე
7.7
სკოლა #88
ჯუბო გაბოშვილი
7.7
სკოლა #88
დაჩი ნოზაძე
7.7
სკოლა #88
გიორგი გოგოლაძე
7.7
სკოლა #88
გიგა იჩქითი
banner
Facebook
Youtube