სკოლა #88

სკოლა #88

სკოლა #88

მოთამაშეები

8.0
სკოლა #88
ლადო გოგოლაძე
7.8
სკოლა #88
აკო ჯეჯეია
8.3
სკოლა #88
ილია გეწაძე
7.8
სკოლა #88
ლუკა გოგნიაშვილი
7.8
სკოლა #88
გიორგი ვართაპეტიანი
7.8
სკოლა #88
ლუკა ჯოლოხავა
7.8
სკოლა #88
ვახო კიზივაძე
7.8
სკოლა #88
ჯუბო გაბოშვილი
7.8
სკოლა #88
დაჩი ნოზაძე
7.8
სკოლა #88
გიორგი გოგოლაძე
7.8
სკოლა #88
გიგა იჩქითი
banner
Facebook
Youtube