სკოლა #172

სკოლა #172

სკოლა #172

მოთამაშეები

7.8
სკოლა #172
ბერდია ცაბუტაშვილი
7.5
სკოლა #172
გიორგი ბენდიანიშვილი
7.5
სკოლა #172
გუგა ლომიძე
7.5
სკოლა #172
გურამ კომლაძე
7.0
სკოლა #172
საბა არზიანი
0.0
სკოლა #172
საბა ცარციძე
8.5
სკოლა #172
საბა ცაგურიშვილი
8.0
სკოლა #172
ლაშა გაბიდაიძე
7.0
სკოლა #172
ლუკა საბაშვილი
0.0
სკოლა #172
გიორგი სიყმაშვილი
0.0
სკოლა #172
ბაჩო ღვინიაშვილი
7.5
სკოლა #172
დავით ფაცაცია
0.0
სკოლა #172
დაჩი ადუაშვილი
banner
Facebook
Youtube