სკოლა #8

სკოლა #8

სკოლა #8

მოთამაშეები

7.4
სკოლა #8
კარლო ცერცვაძე
7.5
სკოლა #8
გიორგი წვენიევი
7.5
სკოლა #8
საბა ბერაძე
7.4
სკოლა #8
ავთანდილ ბარნაბიშვილი
7.4
სკოლა #8
ამირან ამყოლაძე
7.5
სკოლა #8
მათე ცხელიშვილი
7.0
სკოლა #8
დავით ჩიკვაიძე
7.5
სკოლა #8
საბა გოგატიშვილი
7.6
სკოლა #8
ლუკა არსენაძე
7.0
სკოლა #8
დაჩი დევნოზაშვილი
7.8
სკოლა #8
ნიკოლოზ ჭულუხაძე
7.3
სკოლა #8
ნიკა უშიკიშვილი
7.0
სკოლა #8
ლუკა ნადირაძე
8.0
სკოლა #8
საბა შეიზაშვილი
7.3
სკოლა #8
გუგა გიორგაშვილი
banner
Facebook
Youtube