ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა

ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა

ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა

მოთამაშეები

7.9
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ნიკოლოზ ვანიშვილი
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
გიორგი აროშიძე
7.8
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ერეკლე ნაცვლიშვილი
8.1
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ალექსანდრე წერეთელი
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ნიკუშა ვადაჭკორია
8.0
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ილია დონაძე
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ირაკლი მგალობლიშვილი
7.8
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ნიკოლოზ შერვაშიძე
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
მიკა ბოკუჩავა
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
ნიკალა მიქუჭაძე
7.8
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
გიორგი სანადირაძე
7.7
ი.გოგებაშვილის სახ. სკოლა
დავით კვირიკაშვილი
banner
Facebook
Youtube