სკოლა #215

სკოლა #215

სკოლა #215

მოთამაშეები

7.5
სკოლა #215
საბა წიკლაური
8.0
სკოლა #215
ამირან ბიწკინაშვილი
7.6
სკოლა #215
ზურაბ ახმედოვი
7.8
სკოლა #215
ანდრია კავლელაშვილი
7.7
სკოლა #215
ნიკოლოზ აფციაური
7.8
სკოლა #215
არჩილ მუჯირიშვილი
7.9
სკოლა #215
იაკობ ჩიქობავა
7.6
სკოლა #215
ბექა ზამთრეული
7.5
სკოლა #215
გიორგი მინაძე
7.6
სკოლა #215
ალექსანდრე ნოქარიშვილი
7.7
სკოლა #215
თემურ ჩოხელი
7.7
სკოლა #215
ამირან ჩართოლანი
7.6
სკოლა #215
ნიკოლოზ ბეინაშვილი
7.7
სკოლა #215
დიმა ჩიქობავა
7.8
სკოლა #215
თემო ფილიევი
banner
Facebook
Youtube