სკოლა #21

სკოლა #21

სკოლა #21

მოთამაშეები

6.8
სკოლა #21
ნიკა შანიძე
6.8
სკოლა #21
კოტე მინაშვილი
7.0
სკოლა #21
ილია ამბოკაძე
6.9
სკოლა #21
გიორგი გელენიძე
7.0
სკოლა #21
ლუკა გიორგობიანი
7.3
სკოლა #21
სერგო პუზიანი
6.8
სკოლა #21
რატი ნინიკაშვილი
7.3
სკოლა #21
დავით ნიჟარაძე
6.9
სკოლა #21
ირაკლი შავიშვილი
6.9
სკოლა #21
ალექსანდრე ჩომახიძე
6.9
სკოლა #21
გიორგი დარჩია
7.0
სკოლა #21
დიმა კაკოიშვილი
banner
Facebook
Youtube