სკოლა #108

სკოლა #108

სკოლა #108

მოთამაშეები

6.8
სკოლა #108
ლუკა ქისტიშვილი
6.8
სკოლა #108
საბა პაპაშვილი
7.1
სკოლა #108
ოთარ სიბაშვილი
7.0
სკოლა #108
საბა საბაშვილი
7.0
სკოლა #108
ნიკა მარუქაშვილი
6.8
სკოლა #108
ალექსანდრე მელიქიანი
6.8
სკოლა #108
ნიკა გველუკაშვილი
6.8
სკოლა #108
ლუკა ლეკაშვილი
6.8
სკოლა #108
იაკობ იაკობაშვილი
7.0
სკოლა #108
გიორგი ჭანტურია
6.8
სკოლა #108
სერგო აგაჯანიანი
7.4
სკოლა #108
ნიკა გახრამანოვი
banner
Facebook
Youtube