კანდიდი

კანდიდი

კანდიდი

მოთამაშეები

6.7
კანდიდი
ლუკა ჯიბღაშვილი
7.0
კანდიდი
სანდრო ჩუნთიშვილი
6.8
კანდიდი
რატი ბესიაშვილი
6.8
კანდიდი
ლუკა გოგუაძე
7.0
კანდიდი
თორნიკე ჯინჭველეიშვილი
6.7
კანდიდი
ცოტნე შამათავა
6.7
კანდიდი
გივი ჯოჯუა
6.7
კანდიდი
გოგა ზურაბიანი
6.8
კანდიდი
ნიკა ოსიყმაშვილი
7.0
კანდიდი
გიორგი ჯოლოხავა
banner
Facebook
Youtube