სკოლა #208

სკოლა #208

სკოლა #208

მოთამაშეები

7.3
სკოლა #208
გოგა არაბიძე
7.6
სკოლა #208
ივანე ქსოვრელი
7.3
სკოლა #208
დიმა რობაქიძე
7.3
სკოლა #208
ლუკა ჭურაძე
7.5
სკოლა #208
დავით ფაფაკერაშვილი
7.4
სკოლა #208
საბა გველესიანი
7.3
სკოლა #208
გოგა გილაური
7.2
სკოლა #208
ზურა ბოყოველი
7.6
სკოლა #208
ლუკა მოდებაძე
7.5
სკოლა #208
საბა სამხარაძე
7.2
სკოლა #208
დავით მინდიაშვილი
7.6
სკოლა #208
ნიკო ქოჩუა
banner
Facebook
Youtube