ინტელექტი

ინტელექტი

ინტელექტი

მოთამაშეები

7.6
ინტელექტი
საბა ონიანი
6.9
ინტელექტი
გიორგი ხმიადაშვილი
7.0
ინტელექტი
ვათა-ავთანდილ საფარიძე
6.8
ინტელექტი
ზურაბ ბოყოველი
6.8
ინტელექტი
დავით ჯგერენაია
7.1
ინტელექტი
კოტე ჯაოშვილი
7.1
ინტელექტი
დათა პირველი
7.3
ინტელექტი
ლუკა ყაჭიაშვილი
banner
Facebook
Youtube