სკოლა #162

სკოლა #162

სკოლა #162

მოთამაშეები

სკოლა #162
ლუკა სიხარულიძე
სკოლა #162
მიხეილ მაქაცარია
სკოლა #162
გიორგი ბოლქვაძე
სკოლა #162
ლუკა ჩომარიანი
სკოლა #162
ნიკა გორდეზიანი
სკოლა #162
გიორგი პიტიურიშვილი
სკოლა #162
ვაჩე შენგელია
სკოლა #162
ნიკოლოზ დედაბრიშვილი
სკოლა #162
გიორგი დედაბრიშვილი
სკოლა #162
სულხან კოჯაევი
სკოლა #162
ზურაბ სიყმაშვილი
Facebook
Youtube