სკოლა #53

სკოლა #53

სკოლა #53

მოთამაშეები

7.5
სკოლა #53
გიორგი ბერუჩაშვილი
8.1
სკოლა #53
საბა სადაღაშვილი
7.9
სკოლა #53
გიორგი გაბრიჩიძე
7.8
სკოლა #53
თაზო მგელაძე
7.7
სკოლა #53
ირაკლი გადელია
7.7
სკოლა #53
გიორგი ბარქაია
7.9
სკოლა #53
ნიკოლოზ კვანტალიანი
7.9
სკოლა #53
სანდრო ბანძელაძე
7.5
სკოლა #53
სანდრო ავალიანი
7.8
სკოლა #53
გიორგი კობახიძე
7.7
სკოლა #53
გიორგი სააკაძე
7.7
სკოლა #53
ვანო ჯუმბაძე
8.1
სკოლა #53
ანდრია ბარქაია
7.8
სკოლა #53
გიორგი მაღლაკელიძე
0.0
სკოლა #53
ანდრია კაციტაძე
banner
Facebook
Youtube