რუსთავი #17

რუსთავი #17

რუსთავი #17

მოთამაშეები

7.0
რუსთავი #17
ამირან ბათმანაშვილი
7.0
რუსთავი #17
დადა ბარაბაძე
7.5
რუსთავი #17
გიორგი ჯელაძე
7.3
რუსთავი #17
პავლე რეხვიაშვილი
7.0
რუსთავი #17
საბა ციკოლია
7.0
რუსთავი #17
ვახო ნიშნიანიძე
7.0
რუსთავი #17
ლუკა ბუაჩიძე
0.0
რუსთავი #17
საბა ირემაძე
0.0
რუსთავი #17
გია ჩლაჩიძე
7.0
რუსთავი #17
ნიკა იაგანაშვილი
0.0
რუსთავი #17
იოანე თუნიაშვილი
0.0
რუსთავი #17
გოგი მაღლაკელიძე
banner
Facebook
Youtube