სკოლა #150

სკოლა #150

სკოლა #150

მოთამაშეები

7.0
სკოლა #150
გიორგი ბარამიძე
0.0
სკოლა #150
გიორგი ხაბელაშვილი
7.0
სკოლა #150
დავით გუდაძე
6.8
სკოლა #150
ნიკა ფანცხავა
7.0
სკოლა #150
ნიკა ზირაქიშვილი
7.3
სკოლა #150
ლევან დათებაშვილი
7.1
სკოლა #150
ნიკა ცეცხლაძე
7.0
სკოლა #150
ჯემო მიქელაძე
7.6
სკოლა #150
გოჩა ქარელაშვილი
7.0
სკოლა #150
გიორგი ჯანელიძე
0.0
სკოლა #150
ნუკრი მაჭარაშვილი
7.3
სკოლა #150
გიორგი ანდრონიკაშვილი
banner
Facebook
Youtube