სკოლა #147

სკოლა #147

სკოლა #147

მოთამაშეები

7.2
სკოლა #147
თეიმურაზ კონცელიძე
7.2
სკოლა #147
ავთანდილ კიკნაძე
7.1
სკოლა #147
ლუკა სიგუა
7.1
სკოლა #147
თემურ ცინდელიანი
7.0
სკოლა #147
გიორგი ვიბლიანი
7.0
სკოლა #147
თეიმურაზ გილაური
7.1
სკოლა #147
გიორგი შენგელია
7.3
სკოლა #147
მათე ლეთოდიანი
7.0
სკოლა #147
გიორგი მეშვილდიშვილი
banner
Facebook
Youtube