სკოლა #140

სკოლა #140

სკოლა #140

მოთამაშეები

6.5
სკოლა #140
თორნიკე ბუზიაშვილი
7.0
სკოლა #140
გიორგი კვატაშიძე
6.5
სკოლა #140
გიორგი ვერულაშვილი
6.5
სკოლა #140
ალექსი შენგელია
6.5
სკოლა #140
გიორგი ტაბატაძე
0.0
სკოლა #140
ხარება ფარულაშვილი
0.0
სკოლა #140
ნიკა ზურაბიშვილი
6.5
სკოლა #140
ალექსანდრე თურქია
banner
Facebook
Youtube