რუსთავი #9

რუსთავი #9

რუსთავი #9

მოთამაშეები

6.8
რუსთავი #9
დავით მიქავა
6.9
რუსთავი #9
დავით ვალიევი
6.8
რუსთავი #9
გიორგი შავლიაშვილი
7.0
რუსთავი #9
ლაშა ჯიქია
6.8
რუსთავი #9
ლუკა იასეშვილი
7.3
რუსთავი #9
ლუკა ჯაფარიძე
7.0
რუსთავი #9
ლუკა ჯიქია
6.9
რუსთავი #9
ნიკოლოზ ერიაშვილი
6.9
რუსთავი #9
ნოდარ ჩოქური
7.0
რუსთავი #9
საბა რამაზაშვილი
6.9
რუსთავი #9
ვაჟა ოქრომელიძე
6.8
რუსთავი #9
ლევან ჯოჯიშვილი
banner
Facebook
Youtube