რუსთავი #5

რუსთავი #5

რუსთავი #5

მოთამაშეები

7.7
რუსთავი #5
გიორგი ჯიოშვილი
7.6
რუსთავი #5
გიორგი მესხი
7.9
რუსთავი #5
ლაშა ხმიადაშვილი
7.8
რუსთავი #5
ნიკა გურგენიძე
7.7
რუსთავი #5
საბა კორახაშვილი
7.5
რუსთავი #5
საბა მუმლაძე
7.5
რუსთავი #5
გიორგი კრაწაშვილი
7.9
რუსთავი #5
ზუკა კურტანიძე
7.6
რუსთავი #5
ლუკა დარბაიძე
7.7
რუსთავი #5
ნიკოლოზ მაჭარაშვილი
7.5
რუსთავი #5
ალექსანდრე გობედაშვილი
7.8
რუსთავი #5
დავით მუმლაძე
banner
Facebook
Youtube