სკოლა #103

სკოლა #103

სკოლა #103

მოთამაშეები

6.8
სკოლა #103
არმაზი პაკაცოშვილი
7.0
სკოლა #103
მურთაზ ჯანჯღავა
6.9
სკოლა #103
ლუკა გელაშვილი
6.8
სკოლა #103
დავით გობეჩია
6.9
სკოლა #103
ირაკლი გოდალაძე
0.0
სკოლა #103
ამირან თავაძე
7.3
სკოლა #103
ჯეკო თეგაძე
7.3
სკოლა #103
დავით მერლანი
6.8
სკოლა #103
ლუკა ლაბაძე
6.5
სკოლა #103
დანიილ რაკოვენკო
6.8
სკოლა #103
ვაჟა ბაგრატაშვილი
6.8
სკოლა #103
ნიკოლოზ უსტიაშვილი
banner
Facebook
Youtube